Domů   RSS   Registrace   A A A A  

FERRAM STROJÍRNA

www.ferramstrojirna.cz

Nacházíte se zde: www.ferramstrojirna.cz » Menu » KVALITA A CERTIFIKACE » Kvalita a certifikace

Kvalita a certifikace

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zákazníků ani naše společnost při jejich uspokojování nezůstává pozadu. Naší prioritou je být kvalitním a spolehlivým parterem, který splňuje vše, co od něj tuzemský i zahraniční trh očekává. Proto byly ve FERRAM STROJÍRNA, s. r. o . postupně vyhlášeny Politika kvality a Environmentální politika.

Návazně na vyhlášení Politiky kvality byl v naší společnosti již v roce 2001 zaveden a od té doby dodržován Systém integrovaného managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001, čímž garantujeme neustálé zlepšování systému řízení kvality a kladení důrazu na spokojenost zákazníka.
Jelikož jsme nedílnou součástí životního prostředí, které můžeme ovlivňovat svou činností, bylo nezbytně nutné zavést rovněž Systém environmentálního managementu. Jeho úspěšné zavedení a udržování dokládá certifikát podle normy ČSN EN ISO 14001. Naším cílem je chránit životní prostředí  a vylepšovat péči o něj. Uvědomujeme si vlastní odpovědnost, snižujeme ekologická rizika a vedeme a motivujeme k tomu rovněž i své zaměstnance i ostatní spolupracující jednotlivce či firmy.

S ohledem na to, že naší hlavní výrobní náplní je výroba svařenců, věnujeme potřebnou péči rovněž získávání a udržování vysoké odborné úrovně svářečských prací.

Naši odbornou způsobilost a potřebnou kvalifikaci v této oblasti dokladuje rovněž řada certifikátů podle následujících českých i zahraničních technických norem:

ČSN EN ISO 9001:2016 VE SPOJENÍ S ČSN EN ISO 3834-2:2006  – Vyšší požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů

EN 1090-2+A1 – osvědčení o shodě řízení výroby pro stavební výrobek Konstrukční ocelové stavební díly, dílce, sestavy a konstrukce třídy provedení do EXC 3 dle EN 1090-2+A1

ČSN EN ISO 14001:2016 potvrzující, že FERRAM STROJÍRNA má certifikovaný systém environmentálního managementu.

Certifikát DNV (Det norske veritas) -  osvědčující FERRAM STROJÍRNA, s. r. o. jako provoz způsobilý vyrábět konstrukce pro lodě podle DNV rules of Ships Pt. 2, Ch.3, Sec.2

Disponujeme rovněž vlastním svářečským personálem s kvalifikací EWE (Evropský svářečský inženýr) a IWP (mezinárodní svářečský praktik).

Svářeči mají potřebnou kvalifikaci s  Osvědčením ke svařování podle podle ČSN EN ISO 9606-1.
FERRAM má rovněž kvalifikovány všechny potřebné svářečské spoje protokoly WPQR -  podle ČSN EN ISO 15614 plus NORSOK M-101.


 

Cert ISO 9001,3834_FST_2016-18_str1 CZ
Certifikát ISO 14001 CZ
Cert ISO 9001,3834_FST_2016-18 str2 CZ Certifikát ISO 14001 EN
Cert ISO 9001,3834 FST_2016-18_Pg1 EN Certifikát ISO 14001 DE

Cert ISO 9001,3834_FST_2016-18 Pg2 EN

Certifikát ISO 14001 RU
Cert ISO 9001,3834 FST_2016-18_S1 DE Cert ISO_14001_CQS_FST_2017-2018_Cz
Cert ISO 9001,3834 FST_2016-18_S2 DE Cert ISO_14001_CQS_FST_2017-2018_En
Cert ISO 9001,3834_FST_2016-18 CMP1 RU Cert ISO_14001_IQNET_FST_2017-2018_En
Cert ISO 9001,3834 FST_2016-18_MPC2 RU  
   Certifikát EN 1090-2+A1 EXC3 CZ
  Certifikát EN 1090-2+A1 EXC3 EN
Certifikát DNV_Rules of Ships Certifikát EN 1090-2+A1 EXC3 DE
   
  Diplom EWE Vrchovecká
  Diplom IWP . Podzemný

 

 www.ferram-strojirna.cz