Domů   RSS   Registrace   A A A A  

FERRAM STROJÍRNA

www.ferramstrojirna.cz

Nacházíte se zde: www.ferramstrojirna.cz » Menu » KVALITA A CERTIFIKACE » Kvalita a certifikace

Kvalita a certifikace

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zákazníků ani naše společnost při jejich uspokojování nezůstává pozadu. Naší prioritou je být kvalitním a spolehlivým parterem, který splňuje vše, co od něj tuzemský i zahraniční trh očekává. Proto byly ve FERRAM STROJÍRNA, s. r. o . postupně vyhlášeny Politika kvality a Environmentální politika.

Návazně na vyhlášení Politiky kvality byl v naší společnosti již v roce 2001 zaveden a od té doby dodržován Systém integrovaného managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001, čímž garantujeme neustálé zlepšování systému řízení kvality a kladení důrazu na spokojenost zákazníka.
Jelikož jsme nedílnou součástí životního prostředí, které můžeme ovlivňovat svou činností, bylo nezbytně nutné zavést rovněž Systém environmentálního managementu. Jeho úspěšné zavedení a udržování dokládá certifikát podle normy ČSN EN ISO 14001. Naším cílem je chránit životní prostředí  a vylepšovat péči o něj. Uvědomujeme si vlastní odpovědnost, snižujeme ekologická rizika a vedeme a motivujeme k tomu rovněž i své zaměstnance i ostatní spolupracující jednotlivce či firmy.

S ohledem na to, že naší hlavní výrobní náplní je výroba svařenců, věnujeme potřebnou péči rovněž získávání a udržování vysoké odborné úrovně svářečských prací.

Naši odbornou způsobilost a potřebnou kvalifikaci v této oblasti dokladuje rovněž řada certifikátů podle následujících českých i zahraničních technických norem:

ČSN EN ISO 9001:2009 VE SPOJENÍ S ČSN EN ISO 3834-2:2006  – Vyšší požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů

EN 1090-2+A1 – osvědčení o shodě řízení výroby pro stavební výrobek Konstrukční ocelové stavební díly, dílce, sestavy a konstrukce třídy provedení do EXC 3 dle EN 1090-2+A1

ČSN EN ISO 14001:2005 potvrzující, že FERRAM STROJÍRNA má certifikovaný systém environmentálního managementu.

RINA prohlašující Schválenou dílnu pro řezání, montáž a svařování námořních a průmyslových konstrukcí z oceli s běžnou a vysokou pevností v tahu v souladu se schválenými postupy.

Certifikát DNV (Det norske veritas) -  osvědčující FERRAM STROJÍRNA, s. r. o. jako provoz způsobilý vyrábět konstrukce pro lodě podle DNV rules of Ships Pt. 2, Ch.3, Sec.2

Disponujeme rovněž vlastním svářečským personálem s kvalifikací EWE (Evropský svářečský inženýr) a IWP (mezinárodní svářečský praktik).

Svářeči mají potřebnou kvalifikaci s  Osvědčením ke svařování podle podle ČSN EN 287-1.
FERRAM má rovněž kvalifikovány všechny potřebné svářečské spoje protokoly WPQR -  podle ČSN EN ISO 15614 plus NORSOK M-101.


 

Certifikát ISO 9001,3834_str1 CZ
Certifikát ISO 14001 CZ
Certifikát ISO 9001,3834 str2 CZ Certifikát ISO 14001 EN
Certifikát ISO 9001,3834 Pg1 EN Certifikát ISO 14001 DE

Certifikát ISO 9001,3834 Pg2 EN

Certifikát ISO 14001 RU
Certifikát ISO 9001,3834 S1 DE Cert ISO_14001_CQS_FST_2017-2018_Cz
Certifikát ISO 9001,3834 S2 DE Cert ISO_14001_CQS_FST_2017-2018_En
Certifikát ISO 9001,3834 CMP1 RU Cert ISO_14001_IQNET_FST_2017-2018_En
Certifikát ISO 9001,3834 MPC2 RU  
   Certifikát EN 1090-2+A1 EXC3 CZ
Certifikát RINA Certifikát EN 1090-2+A1 EXC3 EN
Certifikát DNV_Rules of Ships Certifikát EN 1090-2+A1 EXC3 DE
   
  Diplom EWE Vrchovecká
  Diplom IWP . Podzemný

 

 www.ferram-strojirna.cz